Huwelijk | Review

1 juni 2023

Daniel Maris en Margriet Maris-Prins |

Wij hebben het voorbereidend gesprek (in de achtertuin) als heel prettig en ontspannen ervaren. Je was erg geinteresseerd in zowel de grote lijnen, als ook in de details van onze levensloop. Dit zagen wij terug in de toespraak die je gaf op onze trouwdag. Deze was heel gedetailleerd en mooi uitgewerkt. Wij waarderen je tijdsinvestering daarin heel erg.

Wij hebben erg genoten van je mooie toespraak die dag; deze was met humor gebracht en kwam op ons gestructureerd over, hetgeen wij prettig vonden. De lengte van de toespraak was precies goed, de aanwezigen konden hun aandacht er goed bij houden. Humor en serieuze zaken werden op een natuurlijke wijze afgewisseld.

Wij waardeerden het dat je ons geloof in God ook aankaartte in de toespraak.
Ook denken wij dat de Duitse mensen in de zaal zich betrokken voelden bij het gebeuren, omdat je enkele zinnen in het Duits hebt aangehaald.

Kortom, wij zijn erg tevreden over je rol die je had bij onze huwelijksvoltrekking en zijn dan ook blij dat wij jou hebben gevraagd om als BABS op te treden!

Lees ook deze