Uitvaart

Invulling plechtigheid
Diensten | Uitvaart

Invulling plechtigheid

Met grote zorgvuldigheid stemmen we alles op elkaar af, leidend naar een mooi en waardig afscheid. Uw wensen staan hierbij voorop. In het gesprek komt o.a. aan de orde de locatie waar de afscheidsdienst moet plaatsvinden. Dat kan bijv. in een kerk, een aula of andere locatie. De afscheidsdienst kan naar keuze een algemeen of…