Diensten | Uitvaart

Invulling plechtigheid

Met grote zorgvuldigheid stemmen we alles op elkaar af, leidend naar een mooi en waardig afscheid. Uw wensen staan hierbij voorop. In het gesprek komt o.a. aan de orde de locatie waar de afscheidsdienst moet plaatsvinden. Dat kan bijv. in een kerk, een aula of andere locatie.

De afscheidsdienst kan naar keuze een algemeen of christelijk karakter hebben. Wat uw keuze ook is, we zullen voor het samenzijn zoeken naar de juiste muziekkeuze, foto’s en/of filmopnamen, gedichten, symbolen en bijdragen van de familie en noem maar op.

Dit alles om op een  betekenisvolle wijze ons te kunnen richten op de overledene, zodat terug gekeken kan worden op een gedenkwaardig moment.

Lees ook deze