Diensten | Pastoraal werker | Voorganger

Pastoraal werker | Voorganger

Sinds mei 2022 ben ik werkzaam als Pastoraal werker voor de PKN-gemeente in Wolvega.

Deze kerkelijke gemeente is vacant, door vertrek van het domineesechtpaar. Zolang de Kerkenraad nog geen nieuwe dominee heeft kunnen beroepen, blijf ik werkzaam in deze gemeente.

Taken die ik voor de gemeente mag uitvoeren zijn:

  1. Bezoeken van ouderen
  2. Bezoeken van zieken
  3. Begeleiden van stervenden
  4. Leiden van begrafenissen/crematies
  5. Met regelmaat voorgaan in de eredienst
    Voor verdere info verwijs ik u naar de website van de PKN-gemeente: www.pkn-wolvega.nl

Lees ook deze