Uitvaart

Juni 2021

Bij binnenkomst bij de familie in Ruinen, maakte ik kennis met de 2 dochters en de 2 zoons van de overleden moeder. Na even een voorstelrondje gemaakt te hebben, werd mij wel duidelijk dat het hier om 4 hoogopgeleide personen ging.

Waarom hadden ze mij dan nodig voor het ‘levensverhaal?’ Daar kwam ik al gauw achter.

Via mijn website hadden ze gelezen dat ik ook verhalenverteller ben. Zij stelden het volgende voor: ‘Wij vertellen jou het levensverhaal van moeder en jij zoekt daar een passend Bijbelverhaal bij’. Enne… het levensverhaal doen we zelf wel. En prachtige, uitdagende opgave kreeg ik dus. Goed luisteren en goed opletten wat er gezegd zou worden.

De overleden moeder was ook een pientere vrouw, die helaas door omstandigheden niet de mogelijkheid had om ‘door te leren’. Bovendien ontmoette ze een boer waar ze mee trouwde en runde samen met hem de boerderij. Altijd hard meewerkend, geliefd in haar omgeving, zichzelf wegcijferend en beschikte over managementkwaliteiten, waardoor het boerenbedrijf floreerde.

Aan het eind van hun verhaal wist ik welk Bijbelverhaal het moest zijn: ‘Ruth’. Eigenschappen en karaktertrekken van moeder, die door de kinderen waren genoemd, kon ik zo leggen op de persoon Ruth.  De beide dochters, waren het helemaal met mij eens. Waarom ze het op deze manier wilden doen werd mij wel duidelijk. Moeder hoefde niet persé een traditionele kerkdienst voor haar afscheid, met een dominee en zo. Dit vonden ze mooier.

En voor mij een prachtige ‘nieuwe invulling’ voor een afscheidsdienst.  Na de dienst kwam er een oudere mevrouw naar me toe en zei: ‘Zoals u over Nellie vertelde, was het net of het Ruth was en alsof u haar in het echt ook gekend heeft’.  Een mooier compliment kon ik niet in ontvangst nemen.

Lees ook deze