Diensten | Pastoraal werker | Voorganger

Zorgvlied

Welkom in de Evangelisatie-kapel ‘Obadja’ te Zorgvlied.

Met ingang van februari 2023 ben ik voorganger van de Obadja-kapel te Zorgvlied. De kapel valt
onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Diever.

In de periode van eind maart t/m eind oktober worden er elke zondag diensten gehouden in genoemde kapel. Regelmatig ga ik voor de eredienst. Verder bestaat de taak uit het bezoeken van de zieken en jaarlijks een boekje brengen aan de leden en gastleden. Voor verdere info verwijs ik u naar onze website: www.obadja-kapel.nl

Lees ook deze